Elena Rede ARETÈ Bronzo, multipatina in ossidazione, 2023 cm 47,5x18x16…